Uvjeti poslovanja

www.lovemia.eu

1. Korištenje i izmjene

Ovi opći uvjeti odnose se na korištenje „lovemia.eu“ Internet prodavaonice isključivo na području Republike Hrvatske, u vlasništvu tvrtke LOVEMia j d.o.o. iz Zagreba.

Usluge „lovemia.eu“ Internet prodavaonice dostupne su na internetskim stranicama http://www.lovemia.eu, dalje u tekstu LOVEMia.

Web stranica kao i ostale usluge LOVEMia web trgovine (kupnja putem LOVEMia web trgovine uz dostavu) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Općim uvjetima i pravilima.

Korištenjem LOVEMia web trgovine obvezujete se poštivati niže navedene Opće uvjete i pravila. Ako se ne slažete s Općim uvjetima i pravilima korištenja LOVEMia web trgovine, molimo Vas nemojte koristiti web stranice LOVEMia.

Opći uvjeti i pravila LOVEMia web trgovine podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Općim uvjetima i pravilima korištenja LOVEMia web trgovine trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama LOVEMia. Ako web stranice LOVEMia nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Opći uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima korištenja LOVEMia web trgovine. LOVEMia d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

2. Uvjeti kupnje

Ovim se Općim uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem LOVEMia web trgovine definirani su kroz sljedeće etape:

 • 1. Registracija

 • 2. Naručivanje

 • 3. Plaćanje

 • 4. Otprema (dostava)

 • 5. Preuzimanje

 • 6. Povrat/reklamacija

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto LOVEMia. LOVEMia j.d.o.o. putem LOVEMia web trgovine omogućuje kupnju asortimana robe koja se nalazi u ponudi i na zalihi LOVEMia prodavaonica (prodavaonice iz koje se dostavlja pojedinom kupcu, a prema adresi dostave kupca).

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvode tvrtke LOVEMia j.d.o.o., Ulica Grge Tuškana 39, 10000 Zagreb, posredstvom LOVEMia Internet prodavaonice. Kupcem se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja se registrira na stranice LOVEMia web trgovine te elektroničkim putem naruči barem jedan proizvod.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), i uključuju PDV. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke.

LOVEMia j.d.o.o. zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

2.1. Registracija

Da biste se registrirali ili koristili usluge LOVEMia web trgovine, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate Vaš korisnički račun u LOVEMia korisničkom računu u rubrici „Postavke“. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

2.2. Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba "Ubaci", odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“ (checkout procedura) koji se sastoji od 4 koraka: 

 • 1.Kontakt podaci, 

 • 2. Način dostave, 

 • 3. Odabir načina plaćanja i 

 • 4. Potvrda narudžbe.

Na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane LOVEMia web trgovine. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave na stranici LOVEMia te ponovite proces naručivanja.

LOVEMia j.d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama LOVEMia prodavaonice iz koje se dostavlja na kućnu adresu. Ukoliko LOVEMia j.d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Slike proizvoda na LOVEMia Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

LOVEMia j.d.o.o. će nastojati na web stranicama LOVEMia objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2.3. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti LOVEMia j.d.o.o. kreditnom ili debitnom karticom navedenim na stranicama LOVEMia Webshopa na linku uvjeti dostave ili gotovinom prilikom preuzimanja paketa.

2.4. Otprema (dostava) robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

2.5. Preuzimanje narudžbe

Narudžbe dostavljamo na kućnu adresu kupca putem HP ekspres-a. Rok za uručenje narudžbi iznosi 3-5 radnih dana od dana narudžbe. U rokove za uručenje ne računaju se:

 • 1. dan prijema narudžbe;

 • 2. vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese 

 • 3. vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje tvrtke LOVEMia j.d.o.o.

 • 4. neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava LOVEMia narudžbi.

Za narudžbe zaprimljene u petak iza 15 sati rok isporuke počinje teći prvi sljedeći radni dan LOVEMia web trgovine.

2.6. Povrat/Reklamacija robe

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena

 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Za svaku reklamaciju treba biti priložen originalni račun.

U slučaju povrata/reklamacije robe kupac je dužan uputiti pisanu reklamaciju trgovcu putem pošte na adresu LOVEMia j.d.o.o., Ulica Grge Tuškana 39,10000 Zagreb, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@lovemia.hr

2.7. Odgovornost za materijalne nedostake

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

3. Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, kojeg možete preuzeti na www.lovemia.eu.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

3.1. Rok za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

3.2. Povrat uplaćenog iznosa

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3.3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama LOVEMia j.d.o.o., Ulica Grge Tuškana 39, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

3.4. Troškovi povrata robe 

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu info@lovemia.hr ili info telefon +385 1 2451 560 radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

3.5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

4. Pisani prigovor

Pisani prigovor možete poslati:

 • putem pošte na adresu: LOVEMia j.d.o.o., Ulica Grge Tuškana 39,10000 Zagreb, 

 • putem elektroničke pošte na email adresu: info@lovemia.hr 

 • putem obrasca za podnošenje pisanog prigovora na LOVEMia web stranici.

Pisani odgovor na Vaš pisani prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

5. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Registracijom i kupnjom kao gost (bez registracije) na LOVEMia prodavaonici dajem suglasnost da LOVEMia j.d.o.o. prikuplja i obrađuje moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama.

Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja LOVEMia d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda LOVEMia j.d.o.o.za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.

Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u LOVEMia prodavaonici.

Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera – u promotivne svrhe).

Kupac može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze LOVEMia prodavaonice telefonskim putem ili putem e-maila.

LOVEMia prodavaonica koristi „cookie“ isključivo kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. 'session id', kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika te na taj način omogući kupnju.

Više o "cookie" programima saznajte ovdje.

5. Sigurnost i zaštita podataka

Prilikom registracije u LOVEMia prodavaonicu bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-maila info@lovemia.hr, a kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, LOVEMia ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

Sve stranice LOVEMia prodavaonice na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta..) zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica LOVEMia prodavaonice.

6. Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža LOVEMia prodavaonica ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. LOVEMia j.d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja i korištenja web stranica LOVEMia web trgovine.

7. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj LOVEMia prodavaonice je zaštićen i LOVEMia j.d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama LOVEMia prodavaonice morate prethodno kontaktirati LOVEMia j.d.o.o. putem e-mail adrese info@lovemia.hr.

8. Dostupnost LOVEMia prodavaonice

Iako Vam LOVEMia nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, LOVEMia j.d.o.o. ne može garantirati da će usluge na LOVEMia prodavaonici odgovarati Vašim potrebama.

Pristup na internetske stranice LOVEMia prodavaonice (http://www.lovemia.eu) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

9. Povezane internet stranice

Web stranica LOVEMia prodavaonice uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole LOVEMia trgovine, korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga LOVEMia j.d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

10. Remarketing

Za oglašavanje na mreži upotrebljavamo ponovni marketing u usluzi Google Analytics.

Dobavljači treće strane, uključujući i Google, prikazuju naše oglase na web-lokacijama na cijelom internetu.

Mi i dobavljači treće strane, uključujući i Google, koristitimo kolačiće prve strane (primjerice, Google Analytics kolačić) i kolačiće treće strane (primjerice, DoubleClick kolačić) za optimiziranje i prikazivanje oglasa na temelju posjeta korisnika našoj web-lokaciji.

Vi se kao korisnik možete isključiti iz usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži te prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa.